dijous, 12 de maig del 2011

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

LA DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES HA REBUT LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemes de Gestió de Qualitat.